bedrijfspand laten taxeren?

dat vraagt om professionele aandacht

Jurgens Makelaardij ondersteunt bedrijven met visie, kennis en expertise. We houden bij onze taxaties altijd rekening met steeds veranderende omstandigheden. Denk aan wetgeving en nieuwe Europese richtlijnen, maar ook demografische en economische ontwikkelingen.

Voor het gemak van alle betrokken commerciële partijen onderzoeken we alle aspecten die de waarde van onroerend goed kunnen beïnvloeden. Dat leidt tot bedrijfstaxaties waarop je kunt bouwen, letterlijk en figuurlijk.

Er zijn verschillende redenen te bedenken voor het verrichten van een bedrijfstaxatie. Hieronder vertellen we wat meer over de meest voorkomende:

Taxeren t.b.v. financieringen

Deze taxatievorm is ’ten behoeve van de financiering’ bij de aankoop van een bedrijfspand, het oversluiten van een bestaande financiering of in geval van verbouw en/of renovatie van een pand. De taxatie is ook geschikt voor de huidige of toekomstige eigenaar die een hypotheek wil verlenen op zijn bedrijfspand.

TAXATIE T.B.V. AANKOOPBESLISSINGEN

Deze taxatievorm is geschikt wanneer je een bedrijfspand, winkel of kantoor wilt kopen. Of wanneer je een onafhankelijk advies wilt hebben omtrent de gehanteerde vraagprijs. ‘Taxatie ten behoeve van aankoopbeslissingen’ is een onderbouwd advies over waarde, bestemming en gebruik.

Met dit advies kan de aspirant-koper beoordelen of het desbetreffende pand voor de uitoefening van zijn bedrijf aan de verwachtingen voldoet. Denk aan de prijs, kwaliteit en gebruiksmogelijkheden. Ook is de aankoopbeslissende bedrijfstaxatie geschikt voor de toekomstige eigenaar die hypotheek wenst te verlenen op zijn bedrijfspand.

TAXATIE T.B.V. VERKOOPBESLISSINGEN

Deze taxatievorm is geschikt voor degene die een bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend goed wil verkopen. Daarnaast geeft de taxatie een onafhankelijk advies over de te hanteren vraagprijs. Taxatie ten behoeve van verkoopbeslissingen is een onderbouwd advies over waarde, bestemming, gebruik én gebruiksmogelijkheden.

TAXatie t.b.v. de belastingdienst

Deze taxatievorm is geschikt wanneer je duidelijkheid wil omtrent de waarde van de onroerende zaken die bedrijfsmatig worden gehanteerd bij de Belastingdienst. ‘Taxatie ten behoeve van de Belastingdienst’ is een onderbouwd advies over waarde, bestemming, gebruik en gebruiksmogelijkheden dat door een ervaren taxateur wordt vastgesteld.

bedrijfstaxatie voor balanswaardebepaling

Ondernemers willen de waarde weten van hun bedrijfspand op een bepaalde datum. Voor het vaststellen van het bedrijfskapitaal is het belangrijk dat per peildatum een goede waarde wordt gehanteerd voor de bedrijfsbalans en jaarrekening. Het bedrijfsresultaat is onder meer hiervan afhankelijk.

bedrijfstaxatie VOOR ADVIES HUURPRIJS

De huurprijstaxatie is een adviserende variant van de bedrijfstaxatie. Het is een onderbouwd advies over huurwaarde, in relatie tot het bestemmingsplan, gebruik en gebruiksmogelijkheden. De taxatie is geschikt voor iedere eigenaar die wil overgaan tot verhuur van zijn bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend goed of voor een aspirant-huurder. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde ‘BW 7a: 1624-panden’ en overige bedrijfspanden.

TAXATIE ONROEREND goed belastingdienst

De taxatie van een onroerende zaak heet officieel de ‘Vaststellingsovereenkomst Belastingdienst’. Deze wordt gezamenlijk afgenomen: door de eigen taxateur en een taxateur van de Belastingdienst. Het doel van deze taxatie is het bepalen van de waarde van een onroerende zaak.

Daarnaast stelt deze taxatie het vermogen van een belastingplichtige of onderneming vast, de inbreng- of ontrekkingswaarde bij een onderneming of voor de belastingheffing van een bepaald jaar. De uitkomst van de taxatie is bindend voor beide partijen. Een belastingplichtige kan een ‘vaststellingsovereenkomst’ aanvragen bij de Belastingdienst.

meer weten over bedrijfstaxaties?

Wij STAAN VOOR je KLAAR

Ben je benieuwd hoe wij de taxatie van jouw bedrijfspand kunnen uitvoeren? Neem gerust vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch, met een videocall, maar ook bij jou thuis óf bij ons op kantoor in hartje Tilburg.